Privacy bescherming AVG-GPDR

Privacy bescherming AVG-GPDR ook wel Bescherming persoonsgegevens en welke gegevens worden hoe lang bewaard?

GDPR
GDPR

Wat houdt Privacy bescherming AVG-GPDR in?

Privacy bescherming AVG-GPDR Welke persoonsgegevens?

Naam

Adres

Woonplaats

Type identificatie bewijs

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:

  • Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
  • Aanvraag reservering: om je te antwoorden op je reserverings aanvraag
  • nachtregister
  • factuur aanmaken
  • noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting

Een uitzondering hierop kan enkel met jouw expliciete toestemming.

Waarom?

Aanmaken factuur

Nachtregister

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Zelfde termijn als de fiscus    7 jaar Bankrekeningnummer

Email adres

telefoonnummer

Boekingen via eigen website en bedandbreakfast.nl

noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Zelfde termijn als de fiscus    7 jaar

Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:

  • op te vragen en in te kijken,
  • te (laten) wijzigen,

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.

Als je een aanvraag indient om deze wijzigingen te doen dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Website:

Een ingevuld contactformulier of een reserveringsaanvraag gedaan via de website, bedandbreakfastinvlissingen.nl of bbvlissingen.nl wordt NIET in de database bewaart.
Deze gegevens komen in de e-mailbox.

E-mail noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst  2 jaar

Maatregelen

Technisch:

Alle gegevensdragers zoals computer, laptops, USB -drives en telefoon(s) zijn uiteraard beveiligd met een wachtwoord.

De ruimte waarin deze gegevensdragers zich bevinden is beveiligd.

Organisatorisch:

Gast gaat akkoord met verwerken van persoonlijke gegevens door akkoord te geven op website formulier.

Deze gegevensdragers worden door één en dezelfde persoon bediend.

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Sjaak Koppejan